A kosár üres

Adatkezelési szabályzat
a www.lexika.hu honlapon biztosított szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban
Lexika Kiadó Kft.

1. Bevezetés

1.1. A LEXIKA KIADÓ Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató") elsősorban nyelvkönyvek kiadásával, terjesztésével és értékesítésével foglalkozó társaság. A Szolgáltató által kiadott és terjesztett nyelvkönyvek egy meghatározott idegen nyelv megismeréséhez, tanulmányozásához és elsajátításához nyújtanak segítséget magyar nyelven (a továbbiakban: „Tankönyvek"). A Tankönyvek online is megvásárolhatók. Emellett a Szolgáltató által a Tankönyvekhez biztosított egyes segédanyagokat (a továbbiakban: „Segédanyagok") a Szolgáltató online közzéteszi. A Tankönyvek online értékesítése, valamint a Segédanyagok online közzététele céljából a Szolgáltató működteti az Interneten online elérhető www.lexika.hu honlapot (a továbbiakban: „Honlap"). A Honlapon a Szolgáltató által üzemeltetett webshopon (a továbbiakban: „Webshop") keresztül bárki megrendelheti és megvásárolhatja a Tankönyveket.

1.2. A Honlapon a Segédanyagokhoz való hozzáférés és a Tankönyvek megrendelése és megvásárlása céljából a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) a Honlapon meghatározott személyes adatok megadásával regisztrálni köteles (a továbbiakban: „Regisztráció") vagy a Tankönyvek Regisztráció nélküli megrendelése és megvásárlása céljából a Honlapon meghatározott személyes adatok megadására köteles (a továbbiakban: „Egyszeri Vásárlás").

1.3. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatás céljából a Szolgáltató megalkotta a jelen adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat"). Az Adatkezelési Szabályzat a Honlapon folyamatosan elérhető és hozzáférhető, előzetesen megismerhető. Az Adatkezelési Szabályzat bárki által tárolható és a Honlapon bármikor előhívható.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. Az adatkezelést a Szolgáltató a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel összhangban kezeli.

2.2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó előzetesen hozzájárulását adta.

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

3.1. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó részére biztosítsa:

 

a) a Webshopon keresztül a Tankönyvek megrendelését, megvásárlását, a Tankönyv(ek) Felhasználó részére való kiszállítását, valamint a Honlapon keresztül a Segédanyagokhoz való hozzáférést. E célból a Szolgáltató a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • mobiltelefonszáma,
 • telefonszáma,
 • státusza vásárlás esetén: magánszemély / magántanár,
 • számlázási címe,
 • szállítási címe.

 

b) hírlevél kiküldésének lehetőségét a Szolgáltató szolgáltatásainak, termékeinek hirdetése, a Szolgáltatóról és tevékenységéről aktuális információk nyújtása céljából, melyre való feliratkozás esetében a Szolgáltató bizonyos időközönként hírleveket küld a Felhasználónak. E célból a Szolgáltató a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. Az adatkezelés jogalapja

4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

a) A Tankönyvek megrendelése, megvásárlása, kiszállítása, valamint a Segédanyagokhoz való hozzáférés esetén az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon történő Regisztrációval és az "Új Fiók létrehozása" ikonra kattintással, illetve az "Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot" szövegrész mellett közvetlenül jobbra található kis négyzet ikon kipipálásával adja meg.

b) Egyszeri Vásárláskor a Tankönyvek megrendelése, megvásárlása, kiszállítása esetén az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó az "Elolvastam és elfogadom az Adatkezelési nyilatkozatot" szövegrész mellett közvetlenül jobbra található kis négyzet ikon kipipálásával adja meg.

c) A hírlevél küldése esetén az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a Honlapon a "Szeretném megkapni a Lexika Kiadó hírleveleit" vagy tartalmilag ezzel egyenértékű felirat mellett közvetlenül jobbra található "Igen" felirathoz kapcsolódó kis négyzet ikonra kattintással adja meg.

 

4.2. Az önkéntes hozzájárulásról rendelkező jogszabályhelyek:

a) a Tankönyvek megrendelése, megvásárlása, kiszállítása, valamint a Segédanyagokhoz való hozzáférés esetén a Felhasználó önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.

b) A hírlevél küldése esetén a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A Szolgáltató a kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli és az adatkezelést megszünteti.

6. Az adatkezelő és az adatok megismerésére jogosult személyek köre

6.1. A Felhasználó személyes adatait a Szolgáltató kezeli. A Szolgáltató, mint adatkezelő elérhetőségei:
Név: LEXIKA KIADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: Cg.07-09-005888
Székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Martinovics u. 9.
Telefonszám: +36 22 501-993
E-mail: info@lexika.hu
Honlap: www.lexika.hu

6.2. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek köre kizárólag a Szolgáltató alkalmazásában álló olyan munkavállalók, akik a Tankönyvek kiszállításával és átvételével, valamint a Segédanyagok hozzáférésével kapcsolatos teendőket végzik, továbbá akik a személyes adatokkal összefüggő Felhasználó általi tájékoztatáskérés, helyesbítés, adattörlés, adatzárolás és adatmegsemmisítés esetén eljárnak. E munkavállalók csak az adatok e célú rögzítését, felvételét, törlését, zárolását és megsemmisítését végzik.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

7.1. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók meghatározott személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, mobiltelefonszám, telefonszám, e-mail cím) a Tankönyv(ek) Felhasználó részére való kiszállítása céljából harmadik személy adatfeldolgozók, így többek között a szállítási tevékenységet végző alvállalkozó, mint adatfeldolgozó partner részére átadni. A Szolgáltató ezen adatfeldolgozó partnerei:

a) Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Ügyfélszolgálat: (lakossági) 06-40-46-46-46; (üzleti) 06-40-31-32-33
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

b)  GLS General Logistics Systems Hungary Kft. 

2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

Ügyfélszolgálat:  06 29 886 670
E-mail: xxlinfo@gls-hungary.com
 

A Szolgáltató adatfeldolgozó partnerei az e pontban írt adatokat a Tankönyvek igazolt kiszállítását követően véglegesen törlik.

7.2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók meghatározott személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) a Felhasználók részére való hírlevél kiküldésének céljából harmadik személy adatfeldolgozó partner részére átadni. A Szolgáltató ezen adatfeldolgozó partnerei:
Webgalamb Kft.
Iroda: 9028 Győr, Szent Imre u. 69/a
Telefon: 06 96 519-833; E-mail: kapcsolat@webgalamb.hu

A Szolgáltató adatfeldolgozó partnerei az e pontban írt adatokat a Felhasználó hírlevél küldésére vonatkozó hozzájárulásának visszavonását követően véglegesen törlik.

7.3. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. A tárhelyszolgáltató által végzett művelet a Felhasználó által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, számlázási cím, mobiltelefonszám, telefonszám, e-mail cím) tárolása. A Szolgáltató ezen adatfeldolgozó partnerei:

DOTROLL KFT.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Adószám: 13962982-2-42
Tel.: +36 1 432 3232
E-mail: support@dotroll.com
 

A Szolgáltató adatfeldolgozó partnerei az e pontban írt adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén véglegesen törlik.

7.4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználók meghatározott személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, e-mail cím) az online fizetés céljából harmadik személy adatfeldolgozó partner részére átadni. A Szolgáltató ezen adatfeldolgozó partnere:

OTP Mobil Kft.
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Cégjegyzék száma: 01-09-174466
Adószáma: 24386106-2-42

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

8. Adatbiztonsági intézkedések

8.1. A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával. A Szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

8.2. A Szolgáltató a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági esemény észlelése estén a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően jár el.

9. Adatkezelés különleges esetekben

9.1. A Szolgáltató abban az esetben is kezelheti a Felhasználó személyes adatait, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a Felhasználó személyes adatainak védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

9.2. Ha a Felhasználó cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt a Felhasználó személyes adatai kezelhetők.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen pontban ismertetett jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet az alábbi e-mail címen: info@lexika.hu

10.2. Tájékoztatás kérése: A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató – a tájékoztatással kapcsolatos ésszerű költségeit fedező mértéket meg nem haladó – költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

10.3. A személyes adatok módosítása és helyesbítésének kérése: A Felhasználó bármikor kérhet helyesbítést a Szolgáltatótól, ha személyes adatai nem felelnek meg a valóságnak.

10.4. A személyes adatok törlése:

 • A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • A Felhasználó a Szolgáltató részére az info@lexika.hu e-mail címre küldött "Regisztráció megszüntetése" tárgyú és a Regisztráció megszüntetésére irányuló kifejezett kérést tartalmazó e-mail útján bármikor kérheti Regisztrációjának megszüntetését. Ekkor a Szolgáltató a Felhasználó által a Regisztráció során megadott adatokat haladéktalanul törli és eltávolítja. A Felhasználó adatainak ilyen módon való törlésével és a hozzájárulás visszavonását követően a Honlapon a Segédanyagokhoz nem férhet hozzá, erre csak a Honlapon történő újbóli Regisztrációt követően van lehetőség.
 • Egyszeri Vásárlás esetén a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az Egyszeri Vásárlás időpontját követő 40 nap elteltével törli és eltávolítja.
 • A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről az info@lexika.hu e-mail címre küldött „leiratkozás” tárgyú e-mail, vagy az ezzel egyenértékű, a Felhasználó részére küldött hírlevélben egyértelműen megjelölt online leiratkozási eljárás útján. Felhasználó által a hírlevélre való feliratkozás során megadott adatok törlésre és eltávolításra kerülnek. A Felhasználó adatainak ilyen módon való törlésével és a hozzájárulás visszavonását követően hírleveleket nem fog kapni, erre csak a Honlapon történő újbóli feliratkozást követően van lehetőség.

 

10.5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen, zárolás: A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

 

11. A Honlap használatával kapcsolatos további rendelkezések

11.1. A Felhasználó által a Honlapon gombra, képre vagy linkre kattintva, illetve jelölőnégyzet megjelölésével adott kifejezett előzetes hozzájárulás esetén a Szolgáltató a Honlap használatakor egyedi azonosítót, úgynevezett sütit (cookie-t) helyezhet el a Felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, illetve számítógépén. A Szolgáltató a sütik (cookie-k) (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) elhelyezése által a Felhasználónak a Honlap használatával, igénybevételével kapcsolatos adatait kezeli. A sütik (cookie-k) lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik (cookie-k). Az állandó sütit (cookie-t) a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a Felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes süti (cookie) azonban a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja bizonyos szolgáltatások nyújtása, például a Felhasználó azonosítása abból a célból, hogy számára kedvezőbb tartalmat, ajánlatot lehessen kialakítani, valamint hogy a Felhasználók érdeklődésének megfelelően kerülhessen sor a Honlap, vagy az egyes szolgáltatások továbbfejlesztésére, illetve hogy a Felhasználó a Szolgáltató Honlapjára történő, azonosítást követő bejelentkezése után minden további, belépéshez kötött szolgáltatást (például a Segédanyagok elérését) igénybe vehessen. A sütik (cookie-k) általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. A Szolgáltató a süti (cookie) elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja. Amennyiben a süti (cookie) elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Amennyiben a süti (cookie) nem ideiglenes jelleggel kerül elhelyezésére, az adatokat a Szolgáltató 90 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja a fenti módon.

11.2. A Szolgáltató szerverei a Honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat a Szolgáltató kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Szolgáltató jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Survey Monkey, Google Search Google Tag Manager, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

12. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

12.1. A Szolgáltató jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítani. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelési Szabályzat módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

13. Jogorvoslat

13.1. Ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy fordulhat az illetékes bírósághoz a következő elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:+36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

 

Az illetékes bíróság: A Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.
 

Székesfehérvár, 2015. december 5.

A lexika.hu webáruházának felületén süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el az erre vonatkozó szabályzatunkat.